BrunnenBostad

Brunnen Bostad AB är ett dotterbolag till Förvaltnings AB Brunnen 
som är ett familjeägt företag som grundades 1979 i Göteborg.
Förvaltnings AB Brunnen har sedan dess varit verksamt inom fastighetsbranschen i västra Sverige. 
Genom samarbeten med framstående aktörer i branschen kan vi
som liten flexibel aktör erbjuda djup kunskap och erfarenhet på alla fastighetsrelaterade områden. 
Vi bygger yteffektiva, klimatsmarta, innehållsrika och trivsamma lägenheter.

Vårt senaste projekt är två bostadsrättsföreningar vid Backa Säteri i Nödinge, Ale kommun.
Projektet omfattade totalt 38 st lägenheter i storlekarna 2-3 rok.
Projektet färdigställdes juni 2014.

Arkitekt: Zimdal Arkitekter, Göteborg 
Totalentreprenad: TeamBuilder AB, Göteborg

Backa Säteri i Nödinge, Ale kommun